DET VAR EIN GANG

Stord Røde Kors er ein organisasjon med mykje historie. 
24.oktober 1948 møtte ca. 200 personer med interesse for Røde Kors arbeid til møte i Turnhallen
Den vart stifta 24. oktober 1948 og er framleis ein aktiv forening med mange ulike grupper og aktiviteter.

Ungdommens Røde Kors (URK) vart stifta på Stord den 29.11.1956 med Jenny Eide som formann. Navnet i dag er Røde Kors Ungdom.

Våre grupper

Anna info