Ungdommens Røde Kors (URK) vart stifta 29.11.1956 med Jenny Eide som formann.
Den første tida arbeidet URK sine medlemmer på Furuly Helseheim (no Stord Sjukehus) der dei hjalp til med boktralle og salg av aviser og blad og hadde underholdning. Det var også Ungdommens Røde Kors som startet med “dei kvite syklene” her på Stord.

I 2002 byttet dei navn til Røde Kors Ungdom. Endringen blei gjort for å engasjere fleire unge som frivillige sjølv, gjennom ein ungdomsstyrt organisasjon der kor alle frivillige og tillitsvalgte sjølv er mellom 13 og 30.
Den nyfødte ungdomsorganisasjonen arbeida frå starten for unge asylsøkere, større fokus på humanitære saker i samfunnet, mot fordommar og rasisme, og for ei bedre seksuell helse blant ungdom.

Det har vært litt opp og ned på aktivitet i Røde Kors Ungdom, pga. mangel på frivillige og/eller leiara.
Idag er det ei lita gruppe som jobber aktivt for å utvikle Røde Kors Ungdom i Stord Røde Kors.

Tidligare formenn/leiarar:

 • Jenny Eide
 • Magnhild Tuner
 • Madel Aas
 • Finn Larsen
 • Britt Idsøe
 • Jarle Matre
 • Karin Aaland
 • Ingrid Bjelland
 • Lindy Kristoffersen
 • Heidi Kristoffersen
 • Anne Gerd Kristoffersen
 • Anne Britt Bru
 • Annbjørg Bru
 • Hilde Grov Ottesen
 • Anita Gravelsæter
 • Anders Oma Angeltvedt
 • Kristine Osland
 • Hild-Elin Nysæter Hysby
 • Maja Nysæter Husby
 • Oda Nysæter
 • Siri Ø. Ånensen
 • Jenny Katrine Karlsen (Noverande leiar)