https://www.youtube.com/watch?v=ttEFcyKQr-Q

Besøksvenn er eit tilbod for mennesker som av ulike grunnar ynskjer meir kontakt med andre mennesker. Røde Kors Besøksvenner bidrar til å gjera kvardagen lettare for ensomme i alle aldre.

På Stord vart Pasientvenner starta 8. mars 1958 med Jenny Eide som formann. Seinare vart namnet endra til Stord Røde Kors Besøkstjeneste.

Aktivitetar:
– Besøker alders- og sjukeheimar kvar veke
– Går med bok- og salstralle på Stord Sjukehus kvar veke
– Går på besøk i private heimar
– Seniorkafé i Sagvåg og på Leirvik
– Medarrangør på eldredagen
– Songstund i Buneset med kaffi og kaker
Besøksvenn med hund

Krav for besøksvenner:
– Gjennomføra intervju og obligatorisk opplæring
– Undertegna og overholda etikk- og taushetserklæring
– Ha fylt 18 år

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
– Introduksjon til Røde Kors
– Grunnkurs Psykososial Førstehjelp
– Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Obligatorisk temakurs:
– Besøksvenn kurs

Kontaktperson Besøkstjeneste:
Frivillighetskoordinator

Anne Kvalheim 95108884
E-post: stordrodekors@outlook.com


https://youtu.be/mlVXciU7f1k