VIKTIG MELDING!
Røde Kors har rolle som støtteaktør for dei norske myndighetene og har besluttet å innstille alle sine aktiviteter, for å kunne bruke dei frivillige i beredskap for å unngå spreiing av COVID-19.
Me beklager dei ulemper dette måtte medføre.

Organisasjonen vart stifta 24. oktober 1948 og er framleis ein aktiv forening med mange ulike grupper og aktiviteter