I 20 år dreiv Stord Røde Kors hytta som ligg på flott til Lundarstølen.
Her hadde Stord/Fitjar Røde Kors Hjelpekorps øvelsar, overnatting, samlingar, kiosk på søndagar og vakter når det var mange folk i fjellet.
Røde Kors Ungdom og Røde Kors Omsorg hadde også samlinger her med overnattinger, førstehjelpsundervisning og sosiale sammenkomster.

Stord Røde Kors leigde hytta over to 10 års perioder hos Hyttestyret Kværner Stord, men i 2014, etter 20 år, overtok Stord-Fitjar Turlag hytta.

Hytta har skapt mange gode minner for store og små og den vil bli snakka om i mange år.