Blod kan ikkje lagas, det må gis!

Sida blod har ein begrensa holdbarhet, må blodbankane heile tida få påfyll av nytt blod for ikkje å gå tomme.

Det er behov for mange nye blodgivere kvart år for å erstatta dei som ikkje lenger kan gi blod blant anna på grunn av alder, sjukdom, medisinbruk og flytting.

Ynskjer du meir informasjon eller vil du gi blod?