Ved å gi oss din grasrotandel, velger du å støtte all den flotte jobben Stord Røde Kors gjer!
Pengane har gått til aktivitetar, kursing av frivillige, innkjøp av utstyr, lokaler osv.
Det er dyrt å drive frivillig arbeid i ein verden der alt koster penger, grasrotandelen er ein stor del av vårt budsjett!
Tusen takk til alle som gir oss sin grasrotandel!