STORD OG FITJAR RØDE KORS HJELPEKORPS

Hjelpekorpset vart starta i 30.01.1950. I 1983 vart navnet endra til Stord og Fitjar Røde Kors Hjelpekorps.

Røde Kors Hjelpekorps vert kalt ut av politiet når nokon vert sakna, ved ulykker, kriser og naturkatastrofer. Kvar dag, heile året er eit eller fleire hjelpekorps i aktivitet for å hjelpe mennesker.

Våre aktivitetar er basert på lokale forhold og behov. Ein del hjelpekorps har spesialgrupper innanfor for eksempel vant-, skred- og fjellredning.

Røde Kors Hjelpekorps har også førstehjelpsvakt(sanitetsvakt) ved idrettsstevner, festivalar, konsertar, badestrender og skiutfartssteder. Mannskapet har då med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr og kan straks ta seg av folk som er blitt skada.

Dette søkar me:

  • Normalt god fysikk er viktig på generelt grunnlag og særlig i søk- og redningsoperasjonar. 
  • Friluftsliv- og førstehjelpskunnskapar kan vera ein fordel.
  • Som hjelpekorpsar forventas det dessuten at du er villig til å forplikta deg til det frivillige arbeidet du ynskjer å utføra.
  • Du må kunne møta medmennesker med respekt og vera beredt til å yta hjelp og støtte i ein krisesituasjon.
  • Du kan bli aspirant i hjelpekorpset frå fylte 16 år. For å bli medlem må du vera fylt 17 år. Du må vera 18 år for å kunna delta i søk og redningsaksjonar. 

Førstehjelpskurs: 
Hjelpekorpset tilbyr også førstehjelpskurs i lokalsamfunnet.
Kursa vert lagt i kalenderen vår og påmelding skjer til e-post: 

Kunne Hjelpekorpset vært noko for deg? Ta kontakt!
Oprativ leiar: Frank Ribesen
Korpsleder Jenny K.Karlsen – tlf. 905 77 026
E-post: korpsleder@stordrodekors.no