Dersom det skjer ei krise i området der du bur, kan Røde Kors då kontakte deg for å spørre om du kan hjelpa?

Røde Kors beredskapsvakt er eit «lavterskel» tilbod til personar som ynskjer å ta ansvar i lokalsamfunnet, men som ikkje har anledning/ynskjer å delta i frivillig arbeid på fast basis.
Som beredskapsvakt får du tilbod om ein kurskveld i året, i tillegg vert du invitert til informasjons møter i lokalt Røde Kors.

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
– Introduksjon til Røde Kors
– Grunnkurs Psykososial Førstehjelp
– Norsk Grunnkurs Førstehjelp

For å være beredskapsvakt må du:
– Være 18 år eller eldre
– Være medlem av Røde Kors
– Underskrive taushetserklæring
– Forplikte deg til å setje av ein kveld i året til kurs/informasjon.
– Utover dette står du på ei varslingslista og blir kontakta ved behov for innsats.

Døme på oppgåver for ein beredskapsvakt:
– Transport av mannskap
– Forpleining
– Informasjonspost ved evakuerte områder
– Trafikkavvikling
– Informasjon rundt varsling og utvikling i ras- og flom-berørte områder
– Administrativt arbeid ved aksjonar, som registrering og telefonering
– Omsorg for berørte i ei ulukke eller katastrofe

Ynskjer du å vera beredskapsvakt i Stord Røde Kors?
Ta kontakt på mail: stordrodekors@outlook.com

Gå inn på https://www.rodekors.no/bli-frivillig/beredskapsvakt/
eller send SMS «VAKT» til 2272.