LEKSEHJELPEN
Me har samarbeid med Langeland Skule og har leksehjelp der ein gong i veka.
Me samarbeider også med vaksenopplæringa og har med leksehjelp der ein gong i veka.

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
– Introduksjon til Røde Kors
– Grunnkurs Psykososial Førstehjelp
– Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Kunne dette være noko for deg? Ta kontakt.
Frivillighets koordinator: Anne Kvalheim, tlf. 951 08 884