Kors På Halsen er Røde Kors sitt samtaletilbod for born og unge opp til 18 år.

Det er eit gratis tilbod der du kan ringe, sende mail eller chatte og ta opp det som er viktig for deg.
Hos Kors På Halsen får du snakke med ein vaksen du kan stole på og som ikkje kan sjå kven du er. Du er anonym.
Du kan fortelja om alt, både dei gode tinga og det du synest er vondt og vanskelig. For livet blir faktisk litt lettare når du har nokon å snakke med!

Kontaktinformasjon:

KORS PÅ HALSEN: