Stord Røde Kors har i mange år hatt hytter på Stord fjellet.
Tidene har forandret seg, og det er ikkje lengre behov for å vera utstasjonært i fjellet slik som før, då folk no har telefonen med seg i lomma om uhellet skulle være ute.

Her får du historia om dei tre hyttene som Stord Røde Kors har brukt aktivt i fjellet.