Aktiviteter på mottak:

 • Handarbeidklubb på Heiane Mottak der medlem av Barnehjelpen møter kvar 14. dag og jobbar med ulike handarbeid saman med kvinnene på mottaket.
 • Me har nett starta ei besøksgruppe som går på Hero mottak si avdeling på Litlabø. Her skal me gå annakvar veke.
 • Grilldagar for born og familiar
 • Norsktrening

  Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
  – Introduksjon til Røde Kors
  – Grunnkurs Psykososial Førstehjelp
  – Norsk Grunnkurs Førstehjelp

  Kunne dette være noko for deg? Ta kontakt, me treng deg!
  Frivillighetskoordinator: Anne Kvalheim
  tlf. 951 08 884
  E-post: stordrodekors@outlook.com