Som medlem støtter du:

  • Omsorgsarbeidet i Norge. Det gjør det mulig for oss å hjelpe mennesker som lever i ensomhet, barn og unge som sliter med livene sine
  • Flyktninger og innvandrere som trenger hjelp til å orientere seg i en ny hverdag.
  • Røde Kors Hjelpekorps som er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner.

Medlem: 300 kr (pr. år)
Familiemedlemskap: 600 kr (pr. år)
Ungdom: 150 kr (13-25 år) (pr. år)
Barn: 60 kr (0-12) (pr. år)