Frivillig innsats er avgjerande for at samfunnet kan utvikla seg.
Stord Røde Kors har mange aktiviteter der du kan gjere ein innsats.
Hos oss tilbys du god opplæring så du blir trygg i rolla som frivillig.

Ynskjer du å bli frivillig i Stord Røde Kors?
Kontakt oss på mail: stordroedekors15@gmail.com
eller direkte med kontaktpersonen for den aktiviteten du ynskjer å være med på. Kontaktinformasjon står under dei ulike aktivitetane.

Du kan også melde deg som frivillig her: