Røde Kors meinar at ingen skal måtte dø alene eller føle på ensomhet i sin siste del av livet.
Formålet med Røde Kors Våketjeneste er å tilby medmenneskelig nærvær til døande og deira pårørande dei siste dagane og timane av livet.

Krav til frivillig:
– Psykisk robust
– Lyttande og ydmykt
– Representativ, velstelt og høflig
– 25 år eller eldre

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
– Introduksjon til Røde Kors (3t)
– Grunnkurs Psykososial Førstehjelp (3t)
– Norsk Grunnkurs Førstehjelp (3t)

Obligatoriske temakurs for aktiviteten:
– Temakurs Røde Kors Våketjeneste

Kurs som er anbefalt, men ikkje obligatorisk:
– Temakurs Besøkstjeneste
– Temakurs Omsorg

Den frivillige må også gjennom intervju og opplæring.

Stord Røde Kors Omsorg ynskjer å starta opp Våketeneste i vårt lokalsamfunn.
Me treng frivillige til å utfør dette arbeidet.

Kunne dette være noko for deg?

Ta kontakt:
Leiar Omsorg – Anne Kvalheim tlf. 951 08 884