Ungdommens Røde Kors vart stifta 29.11.1956 med Jenny Eide som formann. Navnet i dag er Røde Kors Ungdom.

 

Røde Kors Ungdom arbeider i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og politisk påvirkning. Vi er for, av og med ungdom og løser humanitære utfordringer gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

 

Røde Kors Ungdoms formålsparagraf:
Gjennom aktiviteter og frivillig arbeid er Røde Kors Ungdom til stede for å bedre livene til unge mennesker. Vi er de unges talsperson og arbeider for medmenneskelighet og økt toleranse.

 

Aktivitetar:
– Medlemskvelder med tema, popcorn, spelekvelder
– Aktiviteter for ungdom i Mottak

 

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
– Introduksjon til Røde Kors
– Grunnkurs Psykososial Førstehjelp
– Norsk Grunnkurs Førstehjelp

 

Det er dessverre ingen aktivitet pr. no.

Ta kontakt om du ynskjer å være med å bygge opp igjen Stord Røde Kors Ungdom.
Kontaktperson: Rannveig Sele, tlf. 481 97 380