Røde Kors Ungdom er eit tilbod for ungdom i alderen 13-30 år.
Røde Kors Ungdom arbeidar i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og ynskjer å påvirke Røde Kors med nye tankar og idéar. Røde Kors Ungdom er for, av og med ungdom, og løyser humanitære utfordringar gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

Røde Kors Ungdoms formålsparagraf:
Gjennom aktiviteter og frivillig arbeid er Røde Kors Ungdom til stede for å bedre livene til unge mennesker. Vi er de unges talsperson og arbeider for medmenneskelighet og økt toleranse.

Døme på aktivitet:
Medlemskveldar med Røde Kors tema, film eller spelekveldar.
Dra på kino, bowling eller opplevelsar i naturen.
Arrangere aktivitetar for ungdom på mottak, stå på stand eller reise på kurs.

Ta kontakt ved interesse.
Du er hjertelig velkommen!

Leiar Stord Røde Kors Ungdom:
Ingrid L. Arnevik, tlf. 902 47 663
E-post: stordrkungdom@gmail.com

Prosjekt vær litt kompis

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
– Introduksjon til Røde Kors
– Grunnkurs Psykososial Førstehjelp
– Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Kurs som er anbefalt, men ikkje obligatorisk:
– Grunnkurs Røde Kors Ungdom


Ungdommens Røde Kors (URK) vart stifta på Stord den 29.11.1956 med Jenny Eide som formann. Navnet i dag er Røde Kors Ungdom.