Ungdommens Røde Kors (URK) vart stifta på Stord den 29.11.1956 med Jenny Eide som formann. Navnet i dag er Røde Kors Ungdom.

RK Ungdom er eit tilbod for ungdom i alderen 13-30 år.

Røde Kors Ungdom arbeidar i aktivitet direkte med andre unge, driver holdningsskapende arbeid og ynskjer å påvirke Røde Kors med nye tankar og idéar. Røde Kors Ungdom er for, av og med ungdom og løyser humanitære utfordringar gjennom engasjement, demokrati og kunnskap.

 

Røde Kors Ungdoms formålsparagraf:
Gjennom aktiviteter og frivillig arbeid er Røde Kors Ungdom til stede for å bedre livene til unge mennesker. Vi er de unges talsperson og arbeider for medmenneskelighet og økt toleranse.

 

Aktivitetar:
Døme på aktivitetar kan være medlemskveldar med Røde Kors tema.
Film eller spelekveldar. Dra på kino, bowling eller få opplevelsar i naturen. Arrangere aktivitetar for ungdom på mottak, stå på stand eller reise på kurs. 

 

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
– Introduksjon til Røde Kors
– Grunnkurs Psykososial Førstehjelp
– Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Kurs som er anbefalt, men ikkje obligatorisk:
– Grunnkurs Røde Kors Ungdom

 

Ta gjerne kontakt dersom dette kunne være av interesse.
Du er hjertelig velkommen til å bli med oss!

 

Leiar Stord Røde Kors Ungdom:
Jenny Karlsen, tlf. 407 44 580