I 2015 vart det vedtatt å opprette omsorgsråd det Barnehjelp, Besøkstjeneste, Leksehjelpere, Barnas Røde og migrasjonsaktivitetar vart lagt under