Stord Røde Kors Omsorg har prøvd å starte opp Norsktrening, men p.g.a. mangel på frivillige, har me desverre ikkje greid å få dette til.
Dersom du synes dette kan virker spennandes, ønsker me deg med på laget!

Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
– Introduksjon til Røde Kors
– Grunnkurs Psykososial Førstehjelp
– Norsk Grunnkurs Førstehjelp

Kunne dette vært noko for deg? Ta kontakt!
Me treng frivillige.
Frivillighetskoordinator: Anne Kvalheim, tlf. 951 08 884