I 2015 vart det vedtatt å oppretta «Røde Kors Omsorg». Under Omsorg ligg Barnehjelpen, Besøkstenesta, Leksehjelpen, Barnas Røde og migrasjonsaktivitetar.

 

Sida er under utvikling, det vil komma meir informasjo seinare.

Historie: