Våre besøksvennene (før kalla pasientvenner) har i mange år gått på Stord Sjukehus med bok- og salstralle til pasientene som har vært innlagt her.