KFØR – Kvalifisert førstehjelp
Dato: 13. – 15.09 og 27. – 29.09
Stad: Føyno

Våketeneste
Dato:
Tid:
Stad:

Besøksvenn
Dato:
Tid:
Stad:

Alle kurs krever påmelding.