Blod kan ikkje lagas, det må gis!

Sida blod har ein begrensa holdbarhet, må blodbankane heile tida få påfyll av nytt blod for ikkje å gå tomme.

Det er behov for mange nye blodgivere kvart år for å erstatta dei som ikkje lenger kan gi blod blant anna på grunn av alder, sjukdom, medisinbruk og flytting.

Ynskjer du meir informasjon eller vil du gi blod på Stord Sjukehus?
Ta kontakt på mail:
stordroedekors15@gmail.com

Du kan også gå inn på: https://www.rodekors.no/gi-blod/info/ for meir informasjon.