Frivillig innsats er avgjerande for at samfunnet kan utvikla seg.
Stord Røde Kors har mange aktiviteter der du kan gjere ein innsats.
Hos oss tilbys du god opplæring så du blir trygg i rolla som frivillig.

Aktivitetar me har:
Hjelpekorpset
RØFF
Beredskapsvakter
Omsorg
Besøkstenesta
Besøksvenn med hund
Våketenesta
Barnehjelpen
BARK
Leksehjelpen
Migrasjon og integrering
Norsktrening
Ungdom


Obligatoriske kurs for frivillige i Røde Kors:
– Introduksjon til Røde Kors (3t)
– Grunnkurs Psykososial Førstehjelp (3t)
– Norsk Grunnkurs Førstehjelp (3t)

For å opprettholda kvaliteten til Røde Kors er det viktig med kursing!
Utenom dei obligatoriske kursa, kreves det også temakurs til nokon av aktivitetane.


Ynskjer du å bli frivillig i Stord Røde Kors?
Kontakt oss på mail: stordroedekors15@gmail.com
eller direkte med kontaktpersonen for den aktiviteten du ynskjer å være med på. (Sjå “kontakt oss”)

Me ser fram til å ha deg med oss på laget for å gjer Stord til ein trygg og god plass å bu.