Røde Kors Ungdom

 

Ungdommens Røde Kors (URK) vart stifta på Stord den 29.11.1956 med Jenny Eide som formann. Namnet er i dag Røde Kors Ungdom.
Den fyrste tida arbeida URK sine medlem påU Furuly Helseheim (no Stord Sjukehus) der dei hjalp til med boktralle og salg av aviser, blad og hadde underhaldning. Det var også Ungdommens Røde Kors som startet med «dei kvite syklene» her på Stord.

I 2002 byttet dei namn til Røde Kors Ungdom. Endringen blei gjort for å engasjera fleire unge som frivillige sjølv, gjennom ein ungdomsstyrt organisasjon der kor alle frivillige og tillitsvalgte sjølv er mellom 13 og 30 år.

Den nyfødte ungdomsorganisasjonen arbeida frå starten for unge asylsøkjarar, større fokus på humanitære sakar i samfunnet, mot fordommar og rasisme, og for ei betre seksuell helse blant ungdom.

Det har vore litt opp og ned på aktivitet i Røde Kors Ungdom, pga. mangel på frivillige og/eller leiarar.
I dag er det ei lita gruppe som jobbar aktivt for å utvikla Røde Kors Ungdom i Stord Røde Kors.

Tidligare formenn/leiarar:

 • Jenny Eide1956
 • Magnhild Tuner
 • Madel Aas
 • Finn Larsen
 • Britt Idsøe
 • Jarle Matre
 • Karin Aaland
 • Ingrid Bjelland
 • Lindy Kristoffersen
 • Heidi Kristoffersen
 • Anne Gerd Kristoffersen
 • Anne Britt Bru
 • Annbjørg Bru
 • Hilde Grov Ottesen
 • Anita Gravelsæter
 • Anders Oma Angeltvedt
 • Lill Haukenes2009
 • Hild-Elin Nysæter Hysby2010
 • Maja Nysæter Husby2011-2012
 • Kristine Osland2013-2014
 • Oda Nysæter 2015
 • Siri Ø. Ånensen2016-2017
 • Ingen aktivitet 2018
 • Jenny Katrine Karlsen2019-2022
 • Ingrid Lundal Arnevik2022-